Zonneboiler

Bij een zonneboiler denken veel mensen aan zonnepanelen, maar toch is dit iets totaal anders. U kent natuurlijk wel de boiler. Nou, in het geval van een zonneboiler gaat het dus om een boiler die verwarmt wordt door zonlicht. Zo simpel is het.

Hoe verwerkt zonneboiler warmte?

De warmte die wordt gecreëerd middels een zonneboiler wordt gebruikt om ons water te verwarmen. Helaas is het zo dat teveel gecreëerde warmte niet kan worden teruggeleid naar een elektriciteitsnet, maar dat deze gewoon als verloren moet worden beschouwd. Bij zonnepanelen, weet u inmiddels, wordt de teveel opgewekte elektriciteit wel teruggeleid en kan deze dus later alsnog worden gebruikt.

Voor een zonneboiler dient u zonnecollectoren op uw dak te plaatsen. U kunt dit vanzelfsprekend ook laten doen. Door middel van het verwarmen van vloeistof in het buizenstelsel, welke is aangesloten op de zonnecollectoren, door zonlicht kan uiteindelijk dus uw water worden verwarmd.

Previous post:

Next post: