Groene stroom

Stroom krijgt pas het label groene stroom als het op een bepaalde manier is opgewekt. Groene stroom wordt namelijk opgewekt door middel van onuitputtelijke bronnen welke natuurvriendelijk zijn. Dit in tegenstelling tot grijze stroom, maar daarover meer in het artikel over grijze stroom. Bij het vergelijken van energietarieven kan ook hierop gelet worden.

Waarom is groene energie duurzaam?

Groene energie wordt ook wel duurzame energie genoemd. Deze term heeft dus alles te maken met het feit dat er voor het opwekken van groene stroom enkel onuitputtelijke bronnen worden gebruikt, zoals wind (windenergie) en zon (zonne-energie).

Kost duurzame energie in vergelijking meer?

Als we duurzame energie gaan vergelijken met de normale energie kunnen we constateren dat er nauwelijks verschil zit in de prijs waartegen deze worden aangeboden. Wellicht weet u dat het duurder is om groene stroom te produceren dan om grijze stroom te produceren en denkt u dat dit wordt doorberekend aan de klant, maar dat is dus niet het geval. De overheid subsidieert namelijk bedrijven die groene stroom opwekken. Als u dus energietarieven gaat vergelijken zult u bijna geen verschil zien tussen groene of grijze stroom.

Verschil merkbaar tussen groene of grijze stroom?

U zult niet het verschil merken tussen groene of grijze stroom. Dit zou ook raar zijn, want de stroom wordt gewoon op dezelfde manier aangeleverd. Als er verschil merkbaar zou moeten zijn zou zowel grijze als groene stroom elk op een andere manier aangeleverd moeten worden. Dat is dus niet het geval.

Previous post:

Next post: